Fibromyalgie (FM) patiënten moeten worden beoordeeld op posttraumatische stressstoornis (PTSS), zeggen onderzoekers

Wanneer mensen denken aan fibromyalgie, denken ze vaak aan oudere personen als degenen die hieraan lijden. Echter, fibromyalgie is een van die ziekten die mannen, vrouwen en kinderen kunnen treffen. Hoewel het vaker voorkomt bij vrouwen, kan iedereen hier last van hebben, ongeacht leeftijd, ras en etniciteit. De oorzaken van fibromyalgie worden dagelijks besproken onder medische professionals. Dit is de ziekte die de laatste jaren vaker is onderzocht en onderzocht vanwege overweldigende nieuwe patiënten bij wie de diagnose is gesteld.

De oorzaken van fibromyalgie

Er zijn verschillende oorzaken van fibromyalgie die zijn opgespoord door de vele studies die zijn uitgevoerd. Deze oorzaken variëren van het hebben van een ernstige infectie op een bepaald punt in hun leven, tot verwondingen die zich hebben voorgedaan. Meer recentelijk tonen studies echter aan dat emotionele trauma’s kunnen leiden tot het ontwikkelen van fibromyalgie. Specifiek gesproken wordt PTSS of posttraumatische stressstoornis gekoppeld aan diegenen die deze ziekte ontwikkelen.

Wat is PTSS?

PTSS is een aandoening die zich heeft ontwikkeld bij sommige mensen die een gebeurtenis hebben meegemaakt die schokkend, eng of gevaarlijk was. Dit wordt gezien in veel militaire mannen en vrouwen die te maken hebben met gevechten, met verkrachtingsoverlevenden en anderen die een emotionele vermoeiende situatie hebben meegemaakt.

In een traumatische situatie wordt de vlucht van vechtreactie geactiveerd in de persoon. Voor veel mensen zijn ze in staat om dit te boven te komen. In andere landen blijft deze vlucht- of vechtreactie echter geactiveerd in het lichaam, wat verschillende problemen kan veroorzaken. Een persoon met PTSS kan bijvoorbeeld stress of angst voelen in situaties die niet echt gevaarlijk zijn. Het is wanneer dit gebeurt dat de persoon wordt gediagnosticeerd met PTSS.

Hoe verbindt fibromyalgie en PTSD zich?

Nu je begrijpt wat PTSS is en de symptomen die hiermee gepaard gaan, vragen de meeste mensen zich af hoe dit de diagnose fibromyalgie veroorzaakt. De belangrijkste theorie is dat wanneer een persoon die dit niveau van stress in zijn systemen heeft van zijn PTSS dat zijn serotonineniveaus in de hersenen dalen. Dit leidt tot een verhoging van de stof P die wordt waargenomen bij fibromyalgiepatiënten. Degenen met PTSS kunnen ook merken dat ze tekenen van fibromyalgie vertonen bovenop de PTSS-symptomen die ze ervaren.

Deze symptomen zijn

  • >> Je voelt je altijd misselijk en moe
  • >> ze geven vaak het gevoel alsof ze hun leven in een mist leven.
  • >> Problemen met geheugen
  • >> Problemen hebben met slapen
  • >> Maagproblemen die tot nog meer ongemak leiden

 

 

 

 

Fibromyalgie (FM) patiënten moeten worden beoordeeld op posttraumatische stressstoornis (PTSS), zeggen onderzoekers

Het verband tussen posttraumatische stressstoornis (PTSS) en fi bromyalgiesyndroom (FMS) is van groeiende belangstelling voor psychosociaal onderzoek. De mechanismen waarmee beide stoornissen onderling verbonden zijn, worden niet goed begrepen.

Traumatische gebeurtenissen kunnen resulteren in een aantal symptomen, waaronder opdringerige en terugkerende herinneringen, nachtmerries, het vermijden van gedachten of activiteiten die verband houden met de traumatische gebeurtenis, en symptomen van toegenomen opwinding zoals hypervigilantie en slapeloosheid. Deze PTSD-achtige symptomen worden vaak waargenomen bij personen met chronische pijnsyndromen. Er is weinig bekend over hoe deze twee verschijnselen op elkaar inwerken.

Volgens een nieuwe studie hebben vrouwen met chronische wijdverspreide pijn en fibromyalgie meer kans op PTSS in vergelijking met patiënten met twee maagaandoeningen (dyspepsie en achalasie). De studie toonde ook een verband aan tussen de ernst van de pijn en de ernst van PTSS bij deze patiënten.

In slechts enkele van de onderzoeken werd echter onderzocht of deze gebeurtenissen verband hielden met een posttraumatische stressstoornis. Om dit te doen, namen onderzoekers 154 vrouwen op met chronische wijdverspreide pijn of FM. Daarnaast zijn 83 vrouwen met functionele dyspepsie (een chronische aandoening van beweging en sensatie in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal) en 53 vrouwen met achalasie (toestand waarin de slokdarm het voedsel niet naar beneden duwt) ingeschreven.

Onderzoekers evalueerden patiënten met behulp van een jeugdtraumatvragenlijst en een PTSD zelfbeoordelingstest.

49% van de chronische wijdverspreide pijn en FM-patiënten rapporteerden minstens één traumatische gebeurtenis uit de kindertijd, vergeleken met 23,4% van de achalasiepatiënten en 39,7% van de patiënten met functionele dyspepsie.

Het verschil was alleen significant tussen achalasie en fibromyalgie.

Er was echter een veel groter verschil, wanneer onderzoekers gekeken naar scores in de PTSD-vragenlijst: 26% van de chronische pijn en fibromyalgiepatiënten had een posttraumatische stressstoornis, vergeleken met 12,2% van de achalasiepatiënten en slechts 4,9% van degenen met functionele dyspepsie.

Dit vertaalde zich in een waarschijnlijkheid van PTSS bij fibromyalgie van ongeveer 5 tot 7 keer dat waargenomen bij andere patiëntengroepen.

De ernst van PTSS was hoger bij fibromyalgiepatiënten en was het hoogst bij degenen die trauma’s uit hun jeugd rapporteerden, met meer traumatische gebeurtenissen die verband hielden met extremere PTSS.

De ernst van de posttraumatische stressstoornis was ook gerelateerd aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordelingen van pijn, zodat FM-patiënten met PTSS meer en erger pijn hadden dan degenen zonder de aandoening.

Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak om posttraumatische stressstoornis te behandelen bij fibromyalgiepatiënten, zoals behandeling die ook de pijn kan verbeteren en daarmee het dagelijks functioneren.

Met dergelijke duidelijke en duidelijke verbanden tussen posttraumatische stressstoornis en fibromyalgie, wordt het moeilijk om precies te begrijpen wat we kunnen doen om de symptomen van beide te verlichten.

De gebruikelijke manieren om deze te behandelen verschillen enigszins van elkaar, maar er zijn nog steeds manieren om beide te behandelen.

 

Gerelateerd artikel: Trauma Hoe verhoudt het zich tot fibromyalgie

 

Fysiotherapie kan ook een geweldige manier zijn om beide te bestrijden. Dit wordt meestal gebruikt voor mensen met FM, maar het kan net zo goed gunstig zijn voor die PTSS-slachtoffers die een blessure hebben opgelopen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de behandelingen die is gesuggereerd om te proberen bij mensen met zowel FM als PTSS. Dit is een manier om te begrijpen welke gedachten leiden tot slechte gevoelens, emoties en gedrag.

Medicatie is iets dat meestal in beide wordt gebruikt (FM en PTSS), hoewel de medicatie wel varieert. Anti-depressiva worden veel gebruikt bij PTSS.

Groepstherapie is ook een optie voor beiden. Mensen met FM kunnen een groep mensen zoeken die aan dezelfde ziekte lijden, zodat ze kunnen weten dat ze niet de enige zijn die pijn hebben.

Voor PTSS-slachtoffers, zullen sommigen er baat bij hebben niet alleen te praten over hun ervaring, maar ook anderen te kennen die door traumatische ervaringen zijn gegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *