Fibromyalgi-bivirkninger
og halmteorien

Med fibromyalgi-bivirkninger er det mange vedvarende, komplekse faktorer. Det vi kaller «halmteorien» er lett å forklare, og lettere for de på utsiden å forstå. Jeg har funnet i å jobbe med andre som også har fibromyalgi og relaterte lidelser, at det ikke alltid handler om de grunnleggende aktivitetene i dagliglivet vi engasjerer oss i. Det handler mer…

Fibromyalgi smerte er unik

Fibromyalgi smerte er unik på grunn av dens alvorlighetsgrad, kompleksitet og flere systemer involvert. Hvis du har fibromyalgi, vet du at kronisk smerte er bare ett av mylderet av symptomer som er tilstede i fibrokroppen til enhver tid. Se, det kan være flere årsaker til en fibromyalgihodepine for eksempel, selv om smerten i seg selv…

Fibromyalgia Pain Is Unique

Fibromyalgia pain is unique due to its severity, complexity, and multiple systems involved. If you have fibromyalgia, you know that chronic pain is just one of the myriad of symptoms present within the fibro body at any one time. See, there can be multiple causes to a fibromyalgia headache for example, although the pain itself…

Fibromialgia y dolor flexor de la cadera 

Usamos nuestros flexores de cadera con bastante frecuencia todos los días. Actividades como subir o bajar escaleras, subirse a un bordillo o salir de un automóvil involucran a los flexores de la cadera.   Mientras observo la forma de andar de las personas, a menudo veo problemas con los flexores de la cadera, las rodillas o la…

Fibromyalgie et douleur aux fléchisseurs de la hanche 

Nous utilisons nos fléchisseurs de la hanche assez souvent tous les jours. Des activités comme monter ou descendre des escaliers, monter sur un trottoir ou sortir d’une voiture sollicitent toutes les fléchisseurs de la hanche.   Lorsque j’observe la démarche des gens, je vois souvent des problèmes avec les fléchisseurs de la hanche, les genoux ou le…

15 natuurlijke benaderingen van fibromyalgie

Fibromyalgie , ook wel fibromyalgiesyndroom of FMS genoemd, is een chronisch pijnsyndroom dat wordt gekenmerkt door spierpijn, algemene pijn en vermoeidheid . De spierpijn, spierpijn genaamd, is meestal diffuus en wordt door het hele lichaam gevoeld. Fibromyalgie treft ongeveer 10 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen getroffen, waarvan negentig procent vrouw. Studies tonen aan dat 68 procent…

15 approches naturelles de la fibromyalgie

La fibromyalgie , parfois appelée syndrome de fibromyalgie ou FMS, est un syndrome douloureux chronique caractérisé par des douleurs musculaires, des douleurs générales et de la fatigue . Les douleurs musculaires, appelées myalgies, sont généralement diffuses et ressenties dans tout le corps. La fibromyalgie touche environ 10 millions de personnes aux États-Unis. Dans le monde,…

15 naturlige tilnærminger til fibromyalgi

Fibromyalgi , noen ganger referert til som Fibromyalgisyndrom eller FMS, er et kronisk smertesyndrom preget av muskelsmerter, generell smerte og tretthet . Muskelplagene, kalt myalgier, er vanligvis diffuse og kjennes i hele kroppen. Fibromyalgi påvirker omtrent 10 millioner mennesker i USA. På verdensbasis er mer enn 100 millioner berørt, hvorav nitti prosent er kvinner. Studier viser at 68 prosent av de med fibromyalgi har…

15 Natural Approaches to Fibromyalgia

Fibromyalgia, sometimes referred to as Fibromyalgia Syndrome or FMS, is a chronic pain syndrome characterized by muscle aches, general pain, and fatigue. The muscle aches, called myalgias, are usually diffuse and felt throughout the body. Fibromyalgia affects approximately 10 million people in the United States. Worldwide, more than 100 million are affected, ninety percent of which are…

7 alvorlige sykdommer assosiert med fibromyalgi. Du la nok ikke merke til det

Av Denise Mann Omtrent 10 millioner amerikanere har fibromyalgi, som er preget av såre, såre flekker langs kroppen; utmattelse; søvnløshet; og kognitive problemer kjent som fibro-tåke. Dessverre er det mer sannsynlig at personer med fibromyalgi enn noen mennesker i den generelle befolkningen får visse andre tilstander. Hvis du har fibromyalgi, her er syv andre helsetilstander. Migrene Et betydelig…

Fibromyalgie  Zenuwpijn,
stof P en pijndrempel 

Je hoort het de hele tijd. Men denkt dat fibromyalgie “het gevolg is van overactieve zenuwen”.We weten ook dat fibro andere belangrijke systemen van het lichaam aantast, waardoor symptomen van het ene systeem vaak in wisselwerking staan ​​met symptomen van een ander systeem. Deze pijn kan letterlijk op elke zenuw van het lichaam komen, terwijl andere…

Douleur nerveuse de la fibromyalgie  , substance P et seuil de douleur 

Vous l’entendez tout le temps. La fibromyalgie est “pensée être le résultat de nerfs hyperactifs”.Nous savons également que la fibro affecte d’autres systèmes majeurs du corps, provoquant souvent une interaction entre les symptômes d’un système et les symptômes d’un autre système. Cette douleur peut littéralement atteindre tous les nerfs du corps, tout en provoquant la “réactivité”…

Fibromyalgia Nerve Pain,
Substance P, and Pain Threshold 

You hear it all the time. Fibromyalgia is “thought to be the result of overactive nerves”We also know that fibro affects other major systems of the body, often causing symptoms from one system to interplay with symptoms from another system. This pain can literally get on every nerve of the body, while causing other symptoms…

Folk med fibromyalgi føler ofte de ikke blir trodd, ifølge norsk forsker

Annenhver fibromyalgi-pasient føler frykt for å søke hjelp, viser ny svensk undersøkelse. Marte DæhlenJOURNALISTMandag Folk som lider av fibromyalgi, har mye vondt. Smertene blir beskrevet som dype, intense, verkende, sviende og brennende. De sitter som regel i musklene. Hva gjør helsepersonell når en person kommer inn med disse symptomene? Nå har svenske forskere spurt pasienter som…